Mężczyzna trzymający długopis w dłoniNurt psychodynamiczny

W terapii opartej o nurt psychodynamiczny najważniejsza jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących pomiędzy pacjentem a terapeutą. Przeprowadzone w ostatnich latach badania kliniczne jasno udowadniają wysoką skuteczność terapii psychodynamicznej w leczeniu większości zaburzeń psychicznych. Co istotne może ona prowadzić do trwałej zmiany samopoczucia pacjentów. Jednakże nie stosuje się takiego leczenie w przypadku występowania czynnych uzależnień, a także obecności aktywnych epizodów psychotycznych.

Jak przebiega terapia psychodynamiczna? 

Współcześnie przebieg terapii psychodynamicznej odbywa się za sprawą spotkań pacjenta z psychoterapeutą, którzy zasiadają naprzeciwko siebie. Zbudowana pomiędzy obiema osobami relacja zachęca pacjenta do dzielenia się swoimi przemyśleniami, fantazjami, a także wstydliwymi treściami z jego życia. Terapeuta reaguje na dynamikę przeżyć psychicznych pacjenta i nakreśla drogę do ich zrozumienia. Podczas spotkań przepracowywane są wątki z życia oraz nierozwiązane konflikty. Pacjent przenosi na terapeutę uczucia, które żywi do ważnych dla niego osób lub stron emocjonalnego konfliktu. Jest to umożliwienie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego wprowadzającego trwałe zmiany w osobowości.

Czas trwania terapii psychodynamicznej jest zindywidualizowany i zależny od nasilenia problemów pacjenta. Spotkania odbywają się w regularnym cyklu z częstotliwością 1-2 spotkań w tygodniu. Najczęściej całość leczenia trwa od 6 do kilkunastu miesięcy, a nawet kilku lat. Przede wszystkim terapia ta skierowana jest dla osób z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami lękowymi, a także syndromem stresu pourazowego. Idealnie sprawdza się w przypadku osób, które doświadczyły trudnego i traumatycznego dzieciństwa.